OMRON | Mitsubishi
Home >> Special Offers >> MITSUBISHI >> FX Series PLC >> MITSUBISHI FX2N-80MR-001
No Photo
MITSUBISHI FX2N-80MR-001
Model: FX2N-80MR-001
Delivery: Stock
Brand: MITSUBISHI
Categories: FX Series PLC
Introduction
MITSUBISHI FX2N-80MR-001

MITSUBISHI Modular Extension Block FX2N-8EYT-ESS/UL
MITSUBISHI Modular Extension Block FX2N-8EYR-ES/UL
MITSUBISHI Modular Extension Block FX2N-8EX-UA1/UL
MITSUBISHI Modular Extension Block FX2N-8EX-ES/UL
MITSUBISHI Modular Extension Block FX2N-8ER-ES/UL
MITSUBISHI Analog Setpoint Adapter FX2N-8AV-BD
MITSUBISHI Analog Input Module FX2N-8AD
MITSUBISHI PLC FX2N-80MT-ESS/UL
MITSUBISHI PLC FX2N-80MT-DSS
MITSUBISHI PLC FX2N-80MR-ES/UL
MITSUBISHI PLC FX2N-80MR-DS


Related Models